VOLEBNÍ PROGRAM 2022

ROZVOJ MĚSTA, INVESTICE A HOSPODAŘENÍ

 • Budeme se snažit hledat nové lokality pro individuální, ale i městskou výstavbu a změny zapracovat do územního plánu.
 • Budeme jednat o převodu zámku do majetku města. Pokud by se to podařilo, byl by nájem z těchto prostor vítaným doplněním příjmů do rozpočtu Semil.
 • Budeme aktivní ve využívání dotačních titulů. Vždy však budeme sledovat, zda projekty mají dlouhodobou udržitelnost a nestanou se extrémní zátěží pro další hospodaření města. 
 • Budeme usilovat o vybudování sportovního areálu na Luční včetně letního koupaliště, popřípadě krytého plaveckého bazénu.
 • Budeme jednat s bankami, aby některá z nich, která v Semilech působí, měla otevřenou pokladnu pro občany, živnostníky a firmy.

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ŠKOLSTVÍ

 • Ve spolupráci s praktickými a odbornými lékaři v Semilech provedeme vyhodnocení dostupnosti a rozsahu poskytované zdravotní péče v nemocnici v Semilech.
 • Zároveň provedeme vyhodnocení výhodnosti po spojení semilské a jilemnické nemocnice pro občany Semil a zabráníme odlivu dalších medicínských odborností z naší nemocnice.
 • V případě výhodného financování ze strany zdravotních pojišťoven budeme hledat strategického partnera pro rozjezd tzv. jednodenní chirurgie pro některé operační obory v našem nádherném operačním pavilonu v nemocnici, kde jsme na rekonstrukci operačních sálů získali i EU dotace.
 • Naší snahou bude zajistit dostupnou kontaktní ambulantní péči včetně diagnostiky, laboratoří a pravidelně ordinujících odborných lékařů, kteří budou pro svoji činnost požadovat naši praktičtí lékaři.
 • Zdraví dostupná a bezpečná zdravotní péče našich občanů nám není lhostejná, a proto nenecháme semilskou nemocnici obětovat na nějaký doléčovací ústav a veškerou zdravotní péči přesunout do jilemnické nemocnice.
 • Domov pro seniory v Semilech vyžaduje do budoucna rekonstrukci nebo výstavbu nového zařízení. Stávající provoz v běžném panelovém domě nezajišťuje dlouhodobou udržitelnost, nesplňuje materiální standard a neumožňuje další rozvoj kvality péče.
 • Podpoříme vznik specializované terénní služby pro osoby s Alzheimerovou chorobou, protože výskyt tohoto onemocnění bude narůstat a rodiny potřebují využívat skutečně odbornou a efektivní pomoc.
 • Více než dosud zapojíme do financování sociálních služeb na území města prostředky Evropského sociálního fondu, abychom i v období všeobecného hledání úspor podpořili rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb pro občany města.
 • Budeme iniciovat vznik mateřského centra a podpoříme jeho rozvoj.
 • Budeme usilovat o výstavbu odborných, mimoškolních (školní družiny) i venkovních učeben.
 • Budeme podporovat výstavbu sportovišť u škol, kde chybí.
 • Budeme iniciovat a podporovat tzv. zdravé klima – zajištění prostředků na poradenské služby, psychology, speciální pedagogy.

BYDLENÍ, DOPRAVA A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Budeme aktivní ve výstavbě nových bytů. Otevřeme diskusi o restrukturalizace bytového fondu a jeho hospodaření.
 • Vytvoříme podmínky pro dokončení výstavby silničního průtahu propojením nových kruhových objezdů ve směru na Železný Brod.
 • Budeme usilovat o lepší dopravní obslužnost našeho města.
 • Vybudujeme nový systém svozu a likvidace odpadu, inspiraci budeme hledat v ČR i v zahraničí. Domácnostem nabídneme lepší podmínky pro recyklaci. Dle potřeby budeme posilovat svoz odpadů z veřejných sběrných míst, na těchto místech bude město garantovat úklid a čistotu.
 • Vybudujeme podzemní kontejnery na tříděný odpad.

SPORT, VOLNÝ ČAS A KULTURA

 • Areál Ostrova, který je v sousedství centra města a zároveň nedaleko sídliště, je místem, které bychom chtěli dále rozvíjet. Mělo by se z něj stát „zelené srdce“ Semil.
 • Budeme jednat ve spolupráci s místními spolky a kluby o další výstavbě nových sportovišť a dalších ploch pro aktivní trávení volného času.
 • Budeme usilovat o roky podhodnocenou údržbu kulturního domu. Kulturní dům by měl více sloužit občanům města a hotel návštěvníkům.