Komunální volby 2018

Zdeněk Flekna

Zdeněk Flekna

Věk: 52
Povolání: energetik

Proč kandiduji?
Chci se aktivně podílet na rozvoji města a pokusit se o změnu ve vedení radnice. Politice se věnuji již třetí volební období, takže nejsem žádným nováčkem.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Ještě více se pokusit o zatraktivnění Riegrovy stezky a především pak naplnit všechny cíle, které vyplývají z našeho volebního programu.

Proč volit SPOLU?
Jsme parta dobrých lidí, kteří usilují o změnu na radnici k lepšímu. Společně s voliči to jistě dokážeme. Ostatně náš program vychází právě z potřeb občanů.

Ing. Marta Krajícová

Ing. Marta Krajícová

Věk: 60
Povolání: ekonomka

Proč kandiduji?
Jako zastupitelka města (od 2014) mám větší možnost o něčem rozhodnout, město měnit a zvelebovat. Ráda bych pokračovala i nadále.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
V Semilech jsem se narodila a žiji zde s rodinou celý život. Chci, aby město Semily "žilo". Chtěla bych se například více věnovat sportovnímu vyžití.

Proč volit SPOLU?
V našem hnutí jsou lidé, kteří mají zájem o rozvoj města, jsou racionální, pracují zodpovědně a mají dobré nápady. SPOLU to dokážeme!

Ing. Petr Ceé

Ing. Petr Ceé

Věk: 68
Povolání: ekonomický poradce

Proč kandiduji?
Záleží mi na tom, aby si Semily zachovaly ráz klidného, čistého a bezpečného města s modernější infrastrukturou a dobrými vztahy mezi lidmi.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Je toho více, ale v současné době mi asi nejvíc vadí přetížení centra Semil auty a nedořešené podmínky pro parkování. To musíme vyřešit.

Proč volit SPOLU?
Jsme společenstvím lidí, kterým na Semilech záleží, dlouhodobě zde žijí a chtějí prosadit změny, které by přinesly zlepšení kvality života v našem městě.

Bc. Eva Šírová

Bc. Eva Šírová

Věk: 59
Povolání: zástupkyně ředitele školy

Proč kandiduji?
Chci pro město dělat dobré věci a nesedět jen doma a kritizovat. Protože pracuji celý život s dětmi, vím, co jim ve městě chybí.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Vždy je co vylepšovat. Vjezdy do města, neestetická odpadová hnízda nebo nepořádek kolem nich. V Semilech chybí sportoviště a především bazén.

Proč volit SPOLU?
Protože je v něm parta slušných lidí, kteří pro toto město již pracují ve svém volném čase. Rozhodně nám není jedno, co se v našem městě děje.

David Pěnička

David Pěnička

Věk: 49
podnikatel

Proč kandiduji?
Kandiduji, protože chci posunout Semily mezi TOP města. Nebo se o to aspoň pokusit. Potenciál máme. Proč si klást malé cíle? Máme šanci.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Chtěl bych prosadit snížení daně z nemovitosti a začít jednání o snížení vodného a stočného, které je v Semilech jedno z nejdražších v ČR.

Proč volit SPOLU?
Sestavili jsme silnou kandidátku lidí, kteří umí pracovat a jen nemelou pantem. Myslím si, že můžeme být pyšní na náš tým, který táhne SPOLU.

Věra Smetanová

Věra Smetanová

Věk: 61
Povolání: ředitelka MŠ

Proč kandiduji?
Mám mnohaleté zkušenosti s vedením příspěvkové organizace. I proto zastávám aktivní přístup k zajištění kvalitních projektů pro dnešní i budoucí generace.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Chci podpořit víceúčelové projekty pro volný čas dětí, dospělých a seniorů. Sama se podílím na rozvoji sportovních dovedností dětí v místní lyžařské škole.

Proč volit SPOLU?
Více názorů a smysluplná diskuze vedou k optimálnímu řešení. V našem hnutí najdete kandidáty z mnoha profesí a s mnohými zkušenostmi.

Mgr. Lukáš Rambousek

Mgr. Lukáš Rambousek

Věk: 37
Povolání: zástupce ředitele gymnázia

Proč kandiduji?
Učitelé, lékaři a další veřejná zaměstnání by měla být aktivní v komunální politice a měla by být schopna se správně rozhodnout ve prospěch města a jeho obyvatel.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Zaměřím se na nabídku pracovních míst, dostupnost některých lékařských oborů, pomůžu školství a podpořím výstavbu a úpravu sportovišť.

Proč volit SPOLU?
Hnutí zastupují lidé různého věku a profesí, kteří mají předpoklady, životní i odborné, pro komunální politiku a mohou tak společně něco dokázat.

Ing. František Mojžíš

Ing. František Mojžíš

Věk: 69
Povolání: projektant

Proč kandiduji?
Každý, kdo chce a má zájem zlepšit žití ve městě, by to měl udělat a nebát se. Já vidím svoji eventuální možnost jako člen zastupitelstva.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Rád bych, aby bylo ve městě více pracovních příležitostí, zejména pro mladé lidi. A to není vše. Ostatní vyplývá z našeho společného programu.

Proč volit SPOLU?
Jsme skvělá parta lidí, kteří jsou ochotni respektovat názory jiných a pracovat společně pro dobrou věc bez politických tlaků. SPOLU s občany města.

Mgr. Stanislava Bradnová

Mgr. Stanislava Bradnová

Věk: 66
Povolání: středoškolská pedagožka

Proč kandiduji?
Chtěla bych pomoci našemu hnutí dostat se do zastupitelstva a zde prosazovat náš program, který má smysl a vychází z reálných potřeb obyvatel.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Dále rozvíjet to, co je dobré, a naopak zapracovat na tom, co chybí a je potřeba. Například krytý plavecký bazén nebo nedostatek parkovacích míst.

Proč volit SPOLU?
To je přeci jednoduché. Přečtěte si pozorně náš volební program. Každý v něm jistě najde to, co ho trápí, nebo co by chtěl v Semilech změnit.

Mgr. Martin Krajíc

Mgr. Martin Krajíc

Věk: 37
Povolání: středoškolský pedagog

Proč kandiduji?
Chtěl bych hnutí SPOLU pomoci získat místa v zastupitelstvu. V případě mého zvolení do zastupitelstva chci pomoci plnit naše předvolební sliby.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Chtěl bych především zlepšit podmínky pro sportování našich dětí a mládeže. U semilských základních škol chybí kvalitnější stadióny a hřiště.

Proč volit SPOLU?
Vzdělaní lidé s bohatými zkušenostmi a kvalitní program jsou vizitkou hnutí SPOLU. Jako učitel tělesné výchovy si pak vážím týmovosti, která nám nechybí.

Mgr. Bohumil Skalický

Mgr. Bohumil Skalický

Věk: 62
Povolání: středoškolský pedagog

Proč kandiduji?
Když jsem se dozvěděl, kdo všechno je v týmu SPOLU, nemohl jsem nabídku kandidovat za toto hnutí odmítnout. Společně můžeme něco změnit.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Jednička ve volebním programu je i pro mě prioritou. Krytý bazén v Semilech chybí a nejen naše děti by si ho bezesporu zasloužily.

Proč volit SPOLU?
Hlas pro naše hnutí je dobrou investicí. Nevolíte totiž populisty, ale tým lidí, kteří chtějí něco vybudovat a udělat něco pro Semily a Semiláky.

Josef Králíček

Josef Králíček

Věk: 60
Povolání: OSVČ – revizní technik, soudní znalec a rozpočtář staveb

Proč kandiduji?
Svoji kandidaturou vyjadřuji jednak podporu lídru hnutí a jednak tím dávám na vědomí, že se chci podílet při rozhodován ve věcech řízení a rozvoje města.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Vzbudit zájem občanů o veřejné dění. Aby se lidé účastnili veřejných jednání, vystupovali v diskuzích a se zájmem se podíleli na „životě“ ve městě a nebyli jen neschopnými a zneužívanými přihlížejícími, jako tomu bylo dosud.

Proč volit SPOLU?
Protože SPOLU není jen slovním obratem…

Zdeňka Cardová

Zdeňka Cardová

Věk: 34
Povolání: pedikérka

Proč kandiduji?
Není možné pořád jen něco kritizovat, je potřeba se do dění v našem městě aktivně zapojit. Ráda se zapojím a udělám něco pro Semily.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Ve svém povolání jsem ve styku s mnoha lidmi a tak vím, co je v našem městě trápí. Byla bych ráda, kdyby se v Semilech podařil vybudovat krytý plavecký bazén.

Proč volit SPOLU?
Protože má výborné a schopné lidi na své kandidátce. Jsem ráda, že můžu být součástí týmu hnutí SPOLU. Věřím, že uspějeme.

Matouš Ponc

Matouš Ponc

Věk: 28
Povolání: technický pracovník

Proč kandiduji?
V Semilech jsem vyrostl, studoval, pracuji zde a rád zde trávím i volný čas. Dlouhodobě jsem nespokojen s investicemi města.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Musíme se zaměřit na věci, které mají smysl pro město i občany. Bezhlavé investice nikam nevedou. Věřím, že to SPOLU změníme.

Proč volit SPOLU?
V hnutí SPOLU jsou lidé, kterým Semily nejsou lhostejné, dlouhodobě se starají o naše město a je za nimi vidět kus práce..

Ladislav Tázlar

Ladislav Tázlar

Věk: 58
Povolání: OSVČ – živnostník

Proč kandiduji?
Pravidelně sleduji dění v Semilech a rád bych podpořil změnu, změnu k lepšímu pro město i občany, a tou hnutí SPOLU bezesporu je.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Pokud bych si měl vybrat jeden z bodů našeho volebního programu, bylo by to rozšíření počtu parkovacích míst.

Proč volit SPOLU?
Zkušení lidé, kteří již něco v životě dokázali. To je hnutí SPOLU. Věřím, že nás voliči podpoří a dají nám šanci něco změnit, něco dokázat.

Mgr. Jiří Jiránek

Mgr. Jiří Jiránek

Věk: 46
Povolání: ředitel ZŠ

Proč kandiduji?
Kandiduji, abych se mohl podílet na směřování budoucnosti v našem městě. Budoucnost Semil mi rozhodně není lhostejná.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Kromě práce s dětmi se aktivně zajímám o sport. Proto bych rád v Semilech vybudoval nová školní sportoviště a dětská hřiště.

Proč volit SPOLU?
SPOLU je družina, která ví, co chce a má reálné cíle. Nechybí nám tah na branku a společně s vámi voliči chceme vytvořit jeden tým.

Lenka Ulrichová

Lenka Ulrichová

Věk: 48
Povolání: zdravotní sestra

Proč kandiduji?
Jako zdravotní sestra vím, jak je důležité naslouchat. Navíc ráda pracuji s lidmi a pomáhám jim. Třeba se mi podaří ozdravit i semilské zastupitelstvo.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Kde začít? Stačí si přečíst náš volební program. Za mě bych však ráda vypíchla jeden bod, a to snížení ceny za odvoz komunálního odpadu.

Proč volit SPOLU?
Bylo poměrně těžké sestavit tak silnou kandidátku plnou výrazných osobností s chutí něco udělat pro město, s chutí pracovat a především spolupracovat.

Radomír Machytka

Radomír Machytka

Věk: 48
Povolání: podnikatel

Proč kandiduji?
Chci, aby se Semily opět staly městem a nestaly se vesnicí pro pár vyvolených lidí a neziskových organizací s předraženými projekty z našich peněz.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Rozhodně bych se zaměřil na některé nesmyslné projekty. S veřejnými prostředky je třeba nakládat efektivně, ne jako v případě výstavby biotopu.

Proč volit SPOLU?
Dát hlas našemu hnutí SPOLU, znamená dát zelenou rozvoji města a turismu. Nesmíme stagnovat, musíme jít dopředu. Semily si to zaslouží.

MUDr. Hana Králíčková

MUDr. Hana Králíčková

Věk: 60
Povolání: lékařka

Proč kandiduji?
Chci především podpořit hnutí SPOLU. Líbí se volební program a věřím, že i u voličů uspěje. Ostatně je zde vše, co občany trápí a s čím se dá něco dělat.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Ráda bych se pokusila přimět občany k aktivnějšímu přístupu, například co se týče zvelebování našeho města. Stačí jen chtít.

Proč volit SPOLU?
Jednotlivec toho moc nezmůže, spolu však dokážeme víc. Navíc kvalitní tým kandidátů našeho hnutí SPOLU je pro mě zárukou úspěchu.

Dana Novotná

Dana Novotná

Věk: 50
Povolání: účetní, ekonomka

Proč kandiduji?
Není mi lhostejné dění v Semilech. Jsem člověk společenský a ráda věnuji svůj volný čas dobré věci. I proto kandiduji.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Není důležité všechno měnit, ale vždy je co vylepšovat. Dle mého názoru je spousta věcí, které v Semilech chybí. Za mě asi nejvíc krytý bazén.

Proč volit SPOLU?
Líbí se mi společný volební program. Jsme příjemná parta slušných lidí, kteří chtějí pro Semily skutečně něco udělat. Tak nás podpořte.

Ing. Radka Starcová

Ing. Radka Starcová

Věk: 38
Povolání: ekonomka

Proč kandiduji?
Ať Semily nejsou městem nemilým. Naše město má obrovský potenciál, jen je potřeba ho využít. A zároveň je potřeba občanům více naslouchat.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Ráda bych podpořila tzv. participativní rozpočet. Tedy dala prostor občanům, aby měli také aspoň částečnou možnost rozhodnout o rozpočtu a investicích.

Proč volit SPOLU?
Pokud máte dost laciných hesel a nereálných slibů a chcete ve vedení města skutečné odborníky s bohatými profesními i životními zkušenostmi, volte SPOLU.