SPOLU

DĚKUJEME !

Jdeme do toho SPOLU s VÁMI!

Žádná populistická hesla, žádné nesplnitelné sliby. My totiž neslibujeme nemožné. Do letošních komunálních voleb vstupujeme s jasným programem, který vychází z konkrétních potřeb našeho města a především vás občanů. V našem volebním programu jsme definovali celkem devět reálných cílů, které jsme schopni splnit, pokud dostaneme od vás voličů šanci. Hnutí SPOLU vstupuje na pomyslné předvolební hřiště v silné sestavě.Jsou mezi námi kandidáti, kteří mají bohaté odborné i životní zkušenosti z mnoha oborů. Nechybí nám tah na branku, dokážeme táhnout za jeden provaz. Rozhodně máme chuť něco změnit. Společně s vámi, voliči, to dokážeme. Dejte nám šanci střelit onen vítězný volební gól. Dejte nám šanci a zároveň pojďte do toho s námi!

AKTUALITY

Komunální volby 2018

Hnutí SPOLU: sdružení politické strany Dobrá volba 2016 a nezávislých kandidátů
Image
Image

PROGRAMOVÉ PRIORITY

Postavíme krytý plavecký bazén

Rozšíříme počty parkovacích míst

Snížíme cenu za odvoz komunálního odpadu

Vybudujeme nová školní sportoviště a dětská hřiště

Vyvoláme jednání o snížení ceny vodného a stočného

Snížíme daň z nemovitosti na únosnou míru

Rozšíříme bezplatné internetové WIFI sítě ve městě

Vybudujeme podzemní kontejnery na tříděný odpad

Podpoříme Participativní rozpočet