Komunální volby 2022

Zdeněk Flekna

Zdeněk Flekna

Věk: 57
Povolání: energetik

Proč kandiduji?
Chtěl bych pokračovat v započaté práci jako zastupitel nebo radní města. Je stále mnoho oblastí, ve kterých se dá něco změnit nebo zlepšit fungování města.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Např. dostupnost bydlení. Konečně bychom měli také začít budovat zázemí pro městské sportoviště.

Proč volit SPOLU?
Jsme tým lidí, kteří se vždy snaží domluvit na fungování města ve prospěch všech svých obyvatel.

Mgr. Lukáš Rambousek

Mgr. Lukáš Rambousek

Věk: 41
Povolání: zástupce ředitele gymnázia

Proč kandiduji?
Myslím si, že učitelé, pracovníci ve zdravotnictví, místní podnikatelé a další veřejně známá zaměstnání by měla být povolání aktivní v komunální politice. Zkušenosti ze svých pozic pak mohou uplatnit ve prospěch města a dokáží správně rozhodnout, co by mohlo být prospěšné pro spoluobčany.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Semily jsou malebným městem v podhůří Krkonoš, ale mají své nedostatky v podobě dopravní infrastruktury, menšího množství pracovních pozic, rezervy ve zdravotní péči, nevyužitý potenciál cestovního ruchu a jistě i mnoho dalšího. Ze své pozice a znalostí problematiky školství bych rád pomohl v tomto směru, usiloval také o výstavbu nových a úpravy stávajících sportovišť. Rád podpořím i další změny, vedoucí ke zlepšení kvality života v našem městě.

Proč volit SPOLU?
Hnutí SPOLU zastupují lidé různého věku a profesí, kteří mají velmi dobré předpoklady, životní i odborné, pro komunální politiku a mohou tak společně něco dokázat. Každý volič si jistě dokáže svého kandidáta vybrat a podpořit ho tak v práci pro město a přilehlý region.

David Pěnička

David Pěnička

Věk: 53
podnikatel

Proč kandiduji?
Chci posunout Semily mezi TOP města, chci město, kde se dobře žije. Město, kde budou chtít lidé žít, zakládat rodiny. Nebo se o to alespoň pokusit. Máme šanci. Kus práce už jsme odvedli, ale rozhodně ještě nemáme vyhráno.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
V Semilech chybí sportovní areál pro volno časové, ale i profesionální aktivity. Vybudování sportovního areálu na Luční včetně koupaliště a restrukturalizace bytového fondu a výstavba nových bytů… To jsou jedny z mnoha našich priorit. Vytvořili jsem ucelený program, který vychází z reálných potřeb našeho města a jeho občanů. Řada z našich kandidátů působí v soukromé sféře. Proto je nám přirozené i rozumné hospodaření. Racionální nakládání s finančními prostředky bychom rádi uplatňovali při správě města.

Proč volit SPOLU?
Sestavili jsme opět silnou kandidátku lidí, kteří umí pracovat a jsou odhodláni své zkušenosti využít ve prospěch města. Nabízíme kandidáty, za kterými je viditelná úspěšná práce v jejich profesním životě. Nejsme žádný jednorázový účelový spolek, v komunální politice se pohybujeme již řadu let. Myslím si, že můžeme být pyšní na náš tým, který táhne opět SPOLU.

Ing. Sebastian Kuršel

Ing. Sebastian Kuršel

Věk: 28
Povolání: ředitel společnosti

Proč kandiduji?
V Semilech jsem se narodil, miluji to tu, a proto mě trápí, když vidím, jak město funguje. Chci výrazně zlepšit společenské vyžití v Semilech a podpořit kulturní projekty, protože život není jen o práci, ale i o zábavě, a té v Semilech moc není.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Výrazně zvýšit podporu kulturních institucí v Semilech a zasadit se o to, že budeme v Semilech mít dostatek kulturního a společenského vyžití.

Proč volit SPOLU?
Jsme tým lidí, kteří se nejenom dobře znají, ale znají hlavně Semily. Díky velké profesní pestrosti naší kandidátky jsem přesvědčen, že dokážeme vyřešit problémy v Semilech a správně naslouchat všem občanům.

Věra Smetanová

Věra Smetanová

Věk: 66
emeritní ředitelka MŠ

Proč kandiduji?
Zastupitelstvo by nemělo být jednobarevné. Prosazovat by se měly názory, které přinesou prospěch všem.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Investice musí jít do smysluplných projektů pro obyvatele města, např. opravy chodníků a silnic. Podpořila bych také vybudování sportovního areálu a koupaliště.

Proč volit SPOLU?
Náš tým spojuje mládí a odpovědnost zkušenějších.

Mgr. Martin Krajíc

Mgr. Martin Krajíc

Věk: 42
Povolání: středoškolský pedagog

Proč kandiduji?
Chtěl bych našemu HNUTÍ SPOLU pomoct prosadit a plnit předvolební cíle, které vychází z reálných potřeb města i občanů.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Zlepšit podmínky pro sportování dětí a mládeže. U semilských základních škol chybí kvalitnější sportoviště.

Proč volit SPOLU?
Kvalitní program a zkušený tým lidí.

Ladislav Tázlar

Ladislav Tázlar

Věk: 62
Povolání: OSVČ

Proč kandiduji?
Chci podpořit silný tým HNUTÍ SPOLU a jeho program, který dává smysl.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Personální zázemí radnice. Zdá se mi, že jsou někteří úředníci přetížení a svoji agendu nestíhají.

Proč volit SPOLU?
Za lidmi z našeho HNUTÍ SPOLU jde vidět pracovitost, ucelené myšlenky a hlavně výsledky.

MUDr. Hana Králíčková

MUDr. Hana Králíčková

Věk: 64
Povolání: lékařka, primářka

Proč kandiduji?
Líbí se mi náš volební program a věřím, že i u voličů uspěje. Ostatně je zde vše, co občany trápí a s čím se dá něco dělat.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Ráda bych se pokusila přimět občany k aktivnějšímu přístupu, například co se týče zvelebování našeho města. Stačí jen chtít. Dále bych se ráda zaměřila na zdravotnictví a sociální problematiku.

Proč volit SPOLU?
Jednotlivec toho moc nezmůže, SPOLU však dokážeme víc.

Bc. Adam Kuršel

Bc. Adam Kuršel

Věk: 24
Povolání: ekonom

Proč kandiduji?
Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl studovat a pracovat v mnoha zemích, mému srdci ale byly vždy nejbližší Semily. I proto jsem se rozhodl vrátit se do rodného města a využít své znalosti ze světa pro dynamičtější rozvoj Semil.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Zatraktivnit město pro mladé a konečně začít rekonstruovat městské sportovní areály a vyřešit problémy s odpadovým hospodářstvím.

Proč volit SPOLU?
Jsme parta skvělých lidí, kteří udělají maximum pro to, aby se Semily rozvíjely rychleji. Chceme, aby se zde nejenom dobře žilo, ale by se sem lidi vraceli a líbilo se jim tu.

MDDr. Anežka Buriánková

MDDr. Anežka Buriánková

Věk: 27
Povolání: zubní lékařka

Proč kandiduji?
Protože mi není jedno, co se v Semilech děje a ráda bych se aktivně zapojila do budování semilské budoucnosti.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Semily jsou rozvíjející se město a je třeba neusnout na vavřínech a využít veškeré příležitosti, které nám pomohou vytvořit z našeho milovaného města místo, kde se nejenom dobře žije, ale kde se bude i dobře žít, a to nejenom mladým, rodinám, ale i starším generacím.

Proč volit SPOLU?
Jsme parta lidí z mnoha oborů, tudíž můžeme nabídnout komplexní pohled na nejrůznější problematiku.

Ing. Petr Ceé

Ing. Petr Ceé

Věk: 72
Povolání: ekonom

Proč kandiduji?
Jsem od narození Semilák, mám Semily rád a rád bych přispěl svými zkušenostmi k jejich dalšímu rozvoji.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Většina toho, co bych chtěl změnit, je zahrnuta v našem programu, který jsme společně vytvářeli. V současné nelehké situaci je potřeba vytvořit energetickou koncepci rozvoje města tak. jak to dělají některé obce u nás i v okolních zemích. Vytvořit program, který by s využitím místních zdrojů a podmínek pomohl zlepšit městu, občanům i podnikatelům dostupnost levnějších energií.

Proč volit SPOLU?
Protože se v HNUTÍ SPOLU sešla společnost lidí se skutečným zájmem o město, o řešení problémů občanů i podnikatelů. Se zájmem o problémech nejen otevřeně mluvit, ale hlavně je řešit.

Bc. Eva Šírová

Bc. Eva Šírová

Věk: 63
Povolání: zástupkyně ředitele školy

Proč kandiduji?
Chci se podílet na rozvoji města, mít přehled o hospodaření města a mít možnost prosadit investiční stavby, které jsou dlouho odsouvány.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Investice do sportu – výstavba atletického stadionu, výstavba plaveckého bazénu, větší podpora školství a spolků ve městě, které přispívají k životu města, výstavba parkovacího domu…

Proč volit SPOLU?
Spolu není politická strana, je to uskupení lidí různých profesí. Nemají politické ambice, mají své město rádi a chtějí pro občany Semil prosadit to, co ve městě chybí, a to s rozumným hospodařením.

Ing. František Mojžíš

Ing. František Mojžíš

Věk: 72
Povolání: projektant

Proč kandiduji?
Není mi lhostejný osud města a chci se podílet na jeho rozvoji.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Přesvědčit občany o tom, že tu jsou pořád slušní lidé, nezatížení lží, podvody a křivým jednáním.

Proč volit SPOLU?
SPOLU se to lépe táhne.

Luboš Zeman

Luboš Zeman

Věk: 52
Povolání: vedoucí výroby

Proč kandiduji?
Nechci být lhostejný k dění v našem městě.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Chtěl bych podpořit podnikání v Semilech a tím zvýšit množství pracovních míst.

Proč volit SPOLU?
Protože jsme parta zkušených lidí, kteří chtějí pro Semily něco udělat a naše město pozvednout.

Mgr. Bohumil Skalický

Mgr. Bohumil Skalický

Věk: 66
Povolání: středoškolský pedagog

Proč kandiduji?
Už jako starší Semilák bych chtěl prospět městu.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Zaměřím se na veřejné bydlení, hlavně pro mladé.

Proč volit SPOLU?
Ve SPOLU máme velmi schopné členy.

Mgr. Stanislava Bradnová

Mgr. Stanislava Bradnová

Věk: 70
Povolání: středoškolská pedagožka

Proč kandiduji?
Chtěla bych kolegům z HNUTÍ SPOLU pomoct prosadit náš program a udělat něco pro spokojenost obyvatel Semil.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Více kulturních a společenských akcí pro občany i větší propagaci Semil

Proč volit SPOLU?
Máme zájem i chuť udělat něco pro větší spokojenost obyvatel našeho města.

Mgr. Jiří Jiránek

Mgr. Jiří Jiránek

Věk: 50
Povolání: ředitel ZŠ

Proč kandiduji?
Budoucnost Semil mi totiž rozhodně není lhostejná.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Kromě práce s dětmi se aktivně zajímám o sport. Proto bych rád v Semilech vybudoval kvalitní sportoviště.

Proč volit SPOLU?
Nechybí nám tah na branku a společně s vámi voliči tvoříme silný tým.

Radomír Machytka

Radomír Machytka

Věk: 52
Povolání: podnikatel

Proč kandiduji?
Kdo nic nedělá, nic nezkazí… Ale nicnedělání nikam nevede. Rád bych aktivně pomohl našemu městu.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Chtěl bych se zaměřit na rozvoj města a turismu.

Proč volit SPOLU?
Dát hlas našemu hnutí SPOLU, znamená dát zelenou nejen rozvoji města a turismu. Musíme jít dopředu. Semily si to zaslouží.

Lenka Ulrichová

Lenka Ulrichová

Věk: 52
Povolání: zdravotní sestra

Proč kandiduji?
Jako zdravotní sestra vím, jak je důležité naslouchat. Navíc ráda pracuji s lidmi a pomáhám jim.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Pro mě jsou především prioritou - dostupná a kvalitní zdravotní péče a podpora a rozvoj sociálních služeb…

Proč volit SPOLU?
Jsme tým výrazných osobností s chutí něco udělat pro město, s chutí pracovat a především spolupracovat.

Štěpán Dočekal

Štěpán Dočekal

Věk: 60
Povolání: OSVČ – živnostník

Proč kandiduji?
Usiluji o efektivní podporu podnikatelského prostředí ve městě.

Co bych chtěl v Semilech změnit?
Rád bych se zaměřil na oblast investic a hospodaření města.

Proč volit SPOLU?
SPOLU dokážeme udělat ze Semil město s velkým „M“.

Ing. Radka Starcová

Ing. Radka Starcová

Věk: 42
Povolání: ekonom

Proč kandiduji?
Naše město má obrovský potenciál, jen je potřeba ho využít. Myslím si, že náš tým umí a chce občanům naslouchat. Výsledkem je i náš detailní program.

Co bych chtěla v Semilech změnit?
Především bych chtěla zlepšit dopravní obslužnost města a podpořit výstavbu nových bytů…

Proč volit SPOLU?
V HNUTÍ SPOLU najdete odborníky s bohatými profesními i životními zkušenostmi, kteří si zaslouží VÁŠ HLAS!